Tremarella fiske taktik

Tremarella taktik ligner meget den taktik vi bruger i alle andre former for aktivt fiskeri. Som i alle andre fiskemetoder, så gælder det om at finde fiskene, det gør det også når vi fisker Tremarella. Dette er faktisk en del lettere med det setup vi benytter til Tremarella fiskeri, end mange andre metoder, f.eks. Bombardafiskeri.

Hvorfor?  – fordi vi helt præcist kan justere den dybde vi fisker i, nemlig afstand mellem flåd og krog, modsat Bombarda fiskeri hvor også synkehastighed og indspiningshastighed er faktorer.

Fisk aktivt stillestående

Endnu en kæmpe fordel ved Tremarella fiskeri er, at vi kan stå stille i vandet og holde agnet aktivt, lader du være med at spole ind, kan du via Tremarella teknikken, holde liv i dig agn  på et bestemt punkt ude i søen. Det kan f.eks. være hvis du ved der er et hul i bunden, eller midt i mellem en masse fisk i en klynge.

Jo længere der er mellem flåd og krog, jo dybere fisker vi.

Hvordan vi ændre fisker dybden

Fisker vi med bait, så vil det flyde mod overfladen, så er der 2 meter mellem flåd og krog, så fisker vi nødvendigvis ikke på 2 meters dybde ude i søen. Afstanden jeg benævner underneden, er afstanden mellem mit flåd og min vægt. Længen på mine forfang er typisk mellem 60 cm og i meget sjælende tilfælde op til 1,2 meter.

Tremarella fiske dybde regulering
Tremarella fiske dybde regulering

Jeg stater typisk med en afstand mellem vægt og flåd på 1 meter, så får jeg tjekket og fiskene står højt i vandet. Nogle gange kommer fiskene nede fra og angriber agnet fra dybet, så jeg starter altid højt i vandet.

Denne dybde af fisker jeg så et område med, jeg fisker altid ud i en vifte

Fisketeknik via vifte
Fisketeknik via vifte

Det kommer naturligvis an på hvor mange medfiskere der er ved søen, men jeg forsøger altid med 6 kast i en vifte.

Oplever jeg ingen aktivitet, så flytter jeg mit flåd ca. 30 cm op på hovedlinen og fisker igen efter min 6 punkt vifte. Er der stadig ingen aktivitet, så flytter jeg flåddet yderligere ca. 30 cm op og fisker igen efter viften.

Jeg fisker typisk i intervallerne:

  • 0,6 meter (Start)
  • 1,0 meter (1. justering)
  • 1,3  meter (2. justering)
  • 1,6 meter  (3. justering – alt efter dybde på sø, så er det ofte min sidste justering)
  • 1,9 meter (sidste justering ved dybe søer)

Jeg fisker meget sjældent over 2 meter med Tremarella og flåd, da jeg simpelthen ikke syntes det fungere med flåd, så skifter jeg til at fiske med kæde i stedet for og stadig med Tremarella teknikken.

>> Læs om fiskeri med bly & glaskæder

(Blykæder er ikke tilladt i Danmark)

Er der stadig ikke aktivitet, så kan jeg vælge at fiske endnu dybere, eller vælge at skifte farven på min madding. Typisk fisker jeg med B-Maggots eller Trout Bait, her kan farve have stor betydning. Skifter jeg farve eller type af bait, så starter jeg forfra på 1,2 meters dybde og efter viften.

Har jeg prøvet 3-4 forskellige farver/typer bait, fisket efter viften og i dybder ned til ca. 2,2 meter, så skifter jeg plads.

Del indlægget med dine venner....