Vejret ved fiskesøen

Vejret ved fiskesøen, alle der fisker meget ved hvor meget vejret har at sige for fiskeriet. Ved den helt samme sø, kan du den ene dag fange 10 fisk og den anden dag ikke opleve et eneste hug. Placeringen er helt den samme og taktikken den samme, eneste forskel på dagene er måske vejret.

Før jeg tager ud og fisker hjemme jeg altid DMI og mit barometer derhjemme. Der er kæmpe forskel på dagens fiskeri om der er højtryk eller lavtryk og ikke mindst overgangen mellem disse.

Vejret ved fiskesøen
Vejret ved fiskesøen

Fiskene kan føle vejrskiftet

Jeg har læst en meget interessant artikel om fisk og vejret på et tidspunkt. Biologen der skrev denne artikel, mente at kunne bevise, at fisk kunne føle dette skift i vejret et døgn i “forvejen”. Altså de begyndte at forberede sig tidligt på enten vejret gik mod det bedre eller det gik mod det ringere.  Det forklarer måske meget godt, at for os to helt ens vejrmæssige dage, kan være vidt forskellige fiske mæssigt.

Når vi snakker fiskevejr, snakker vi primært højtryk og lavtryk.

Det normale lufttryk ligger på 1013,25 hpa (hektopascal) = 1 atmosfæres tryk.

Højtryk:

 • Solskin
 • Klart vejr
 • Blå himmel
 • Meget tør luft
 • Varme om sommeren, kulde om vinteren
 • Vinden er oftest fra sydøst, øst, nordøst og nord

Lavtryk:

 • Blæst
 • Regn
 • Tåge og lav sigtbarhed
 • Meget vekslende og omskifteligt vejr
 • Vinden er oftest fra syd, sydvest, vest og nordvest

Der er ingen tvivl om, at de dage hvor jeg har fanget mest, er dage hvor der er lavtryk eller vejret skifter i den retning.

Temperatur

Ørreden er vekselvarm. Det betyder, at den har den samme temperatur som det omgivende vand. Det er derfor vigtigt at vide, hvordan ørredernes æde trang påvirkes af temperaturen:
Fra 4 til 13 ° C øges ørredens evne til at omsætte føden, men bliver det varmere, mindskes evnen.
Ørrederne æder mest, når vandtemperaturen er omkring 13°C.
Fødebehovet er minimalt ved temperaturer lavere end 4°C og højere end 19°C. Bliver vandet så varmt – og det gør det jo normalt om sommeren – går ørredernes vækst i stå.

Vinterfiskeri
Vinterfiskeri

Når vandet er koldt, er fisken det også. Musklerne er stive og fiskens stofskifte er lavt. Dyr med vekselvarme bliver passive når temperaturen synker. Fisken er så at sige gået på vågeblus. Det er energibesparende at holde kropstemperaturen på samme niveau som omgivelserne.

5-8 grader: Fiskene elsker denne temperatur og de æder på livet løs. Ofte står fiskene rigtig højt i vandet, da her ofte er varmere end på bunden.

3-5 grader: Overflade vandet er koldt og det samme er vandet ved bunden, så her står fiskene ofte midt i søen. Fiskene er typisk ikke særlig aktive og kan være rigtig svære at få tid at bide.

0-3 grader: Ved denne temperatur står fiskene oftest helt stille på det dybeste sted i søen.

Vinterfiskeri
Vinterfiskeri

Det er også derfor at fisk kan overleve længere tids sult perioder end eksempelvis fugle og pattedyr. Fisken er derfor mindre villig til at anstrenge sig og den reagere trægt og med langsomme bevægelser. Der skal ofte kraftige og tydelige syns indtryk til, før fisken kan lokkes til hug.

Regnbueørred trives ikke ved temperaturer ret meget over 20ºC og kommer temperaturen over de 22º C dør fiskene ofte.

I de traditionelle dambrug er vandudskiftningen i opdrætsbassinernes baseret på vand fra naturlige vandløb. Disse dambrug vil teknisk set kunne kompensere for øgede temperaturer i dammene ved at udskifte større mængder vand. Det kan rigtig mange af vores put søer desværre ikke, hvilket betyder fiskene lider i varmen.

Den stigende temperatur vil også betyde, at bakterier, vira og parasitter klare sig bedre og giver syge fisk

Trivselstemperatur

Forskellige fiskearter foretrækker en kombination af vandtemperatur og iltindhold som er optimal for dem – hvor kroppen både er tilpas varm og fisken får tilstrækkeligt med ilt for at fungere bedst. Dette kalder man for fiskens trivselstemperatur. For ørreder ligger den omkring 10-14°C.
Hvis fisken har mulighed for at vælge, vil den opsøge standpladser som har en egnet trivselstemperatur. I dage med solskin kan den søge længere ned og først søge føde meget tidlig morgen eller hen under aften og ud på natten. Dette er igen en indikation på hvornår og hvordan man bør fiske hvis man vil have succes med fiskeriet.

Vinterfiskeri
Vinterfiskeri

Små temperaturudsving – stor effekt

Når en længerevarende kuldeperiode med nordlig vind afløses af sol, varme og sydlige vinde, øger aktiviteten og forholdene for fisken forbedres drastisk. Så hold øje med vejret hvis du ønsker succes ved fiskesøen.

Vandets iltindhold

Vandets evne til at indeholde ilt er omvendt proportional med dets temperatur. Der findes mest ilt i vandet omkring frysepunktet. Når vandtemperaturen stiger, synker vandets iltindhold. Ved 20°C er iltindholdet reduceret med mere end en tredjedel.  I varmere vand er fisken livlig, energiomsætningen er hurtig og den frådser i mad og opbygger sin kondition. Men den tåler ikke langvarige fysiske anstrengelser så længe. Den har det som vi ville have det hvis vi går på bjergbestigning og hiver efter vejret oppe i et par tusinde meter over havets overflade. En ørred der tømmes for kræfter i 20°C varmt vand, risikere at dø ved en genudsætning – især hvis det er i stillestående vand. Så tænk over dette, hvis du overvejer at genudsætte en fisk.

Lyssky ørreder

Det er almindeligt kendt, at ørreder ikke foretrækker de lysåbne områder, når der er kraftig solskin. De søger altid at gemme sig langs kanter, i sivene, under broer og andre steder de kan søge ly for den skarpe sol. Sådanne steder er altid gode spots, når der skal findes fisk.

Del indlægget med dine venner....